• Welkom bij Fysiotherapie Bergen

 • Wij vinden het belangrijk dat u ook in deze tijd snel en goed geholpen wordt. Iedere (Master) fysiotherapeut heeft daarom zijn interesse en specialisatie waardoor u de beste kwalitatieve zorg krijgt. Onze behandelingen zijn gebaseerd op evidence - based medicine gedachten. Dat houdt in dat we onze behandelplannen opstellen vanuit uw hulpvraag, onze ervaring en wetenschappelijke bewijzen. 

  - Doordeweeks telefonisch bereikbaar tussen 8:30 en 16:30

  - Gratis en ruime parkeerplaatsen

  - Aangesloten bij alle zorgverzekeraars

 • Specialisaties & Werkwijze

 • Fysiotherapie bergen NH

  Bij Manuele therapie wordt gebruik gemaakt van mobiliserende technieken waardoor het functioneren van het bewegingsapparaat vergemakkelijkt wordt. Daarnaast bestaat het behandelprogramma van de manueel therapeut uit het geven van instructies, adviezen en begeleiding op het gebied van gezond bewegen.

  Lees meer

 • Fysiotherapie bergen NH

  De fysiotherapeut kan shockwave therapie inzetten om pijn in spieren en pezen te behandelen. Deze methode is door meerdere wetenschappelijke studies als zeer effectief bestempeld. Met shockwave therapie wordt de pijn rechtstreeks bij de oorsprong bestreden, zonder medicatie. Door middel van schokgolven wordt de pijnlijke plek direct behandeld. In sommige gevallen kan een operatieve ingreep hierdoor worden voorkomen.

  Lees meer

 • Fysiotherapie bergen NH

  Echografie is een beeldvormend onderzoek dat gebruikt wordt in het onderzoek naar de oorzaak van pijnklachten van bijvoorbeeld pezen, spieren en gewrichten. De fysiotherapeut gebruikt de techniek als aanvullend onderzoek naast het reguliere onderzoek. Door de behandeling en het functieonderzoek kan hij een goed behandelplan voor je blessure maken

  Lees meer

 • Fysiotherapie bergen NH

  Oedeemtherapie is een vorm van fysiotherapie welke gericht is op het afvoeren van oedeem. Oedeem is een abnormale ophoping van vocht in het weefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aan- en afvoer van vocht.  Er zijn verschillende vormen van oedeem, afhankelijk van de oorzaak. Eén van de vormen van oedeem is lymfoedeem. 

  Lees meer

 • Fysiotherapie bergen NH

  Mensen die Corona hebben gehad met forse klachten, hebben vaak begeleiding nodig bij de revalidatie. Een langdurige periode van ziek zijn (thuis, in het ziekenhuis of zelfs op de IC) kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid en het welbevinden. Het Coronavirus beïnvloedt de longfunctie. Dit leidt tot benauwdheidsklachten en kortademigheid bij inspanning. Wij bieden u de juiste plek voor uw revalidatie.

  Lees meer

 • Fysiotherapie bergen NH

  Dry Needling is gericht op de behandeling van musculaire (spier) gerelateerde klachten. Hierbij onderzoekt de fysiotherapeut actieve en latente myofasciale triggerpoints. Door middel van een acupunctuurnaaldje worden de actieve triggerpoints aangeprikt. Deze techniek is toepasbaar bij zowel acute als chronische klachten. 

  Lees meer

 • Fysiotherapie bergen NH

  De sportfysiotherapeut richt zich op de behandeling en preventie van sportblessures.  Daarbij wordt de sportblessure geanalyseerd om een gericht behandelplan te kunnen opstellen. De sportfysiotherapeut weet welke eisen er worden gesteld en houdt daarbij rekening met de motivatie en doelstellingen. Tijdens ons onderzoek en behandeling kunnen we gebruik maken van video opnames, echografie en gestandaardiseerde testen.

  Lees meer

 • Fysiotherapie bergen NH

  Revalidatietraining wordt toegepast bij ernstigere blessures of na een operatie, waarbij oefentherapie en training tot herstel van functie zullen gaan leiden. Na een uitgebreid onderzoek zal het trainingstraject worden vastgesteld, waarbij veelal geprotocolleerd te werk wordt gegaan. Zo weet u ook precies wat u te wachten staat. We zijn aangesloten bij Beweegzorg Noordwest.

  Lees meer

 • Fysiotherapie bergen NH

  Tijdens de behandeling van kanker heeft bewegen vaak geen prioriteit. De operaties, bestralingen en/of chemo vergen veel van het lichaam en de algehele conditie neemt aanzienlijk af. Naast vermoeidheid, pijn en andere medische klachten is  er ook vaak sprake van psycho-sociale problematiek: angst voor terugkeer van de kanker, onzekerheid over je lichaam en gevoel van geen controle over je lichamelijk functioneren te hebben.

  Lees meer

 • Fysiotherapie bergen NH

  De geriatrie fysiotherapeut is gespecialiseerd in de kwetsbare groep ouderen met complexe problematiek. Ze is betrokken bij zowel het zoeken van de oorzaak van de mobiliteitsproblemen, als bij de preventie, behandeling en begeleiding ervan. Hierbij gaat het zowel om functiebehoud als om functieherstel.

   

  Lees meer

 • Fysiotherapie bergen NH

  GLI staat voor gecombineerde leefstijl interventie. Tijdens deze interventie gaat u met de leefstijl coach kijken naar uw persoonlijke leefstijl. Welke keuzes maakt u op het gebied van voeding? Wat doet u aan beweging? Hoe gaat het op het gebied van slaap? Zijn er stressfactoren in uw privé-situatie? 

  Lees meer

 • Fysiotherapie bergen NH

  Uit onderzoeken komt naar voren er een toenemende kans op vallen is, met het ouder worden. Een valincident kan nare gevolgen hebben, zoals bijvoorbeeld een gebroken heup of pols, een hoofdwond of een hersenschudding en beperkingen in dagelijkse handelingen. Het is daarom belangrijk om een beeld te krijgen van het valrisico én om (de gevolgen van) een val zo goed mogelijk proberen te voorkomen. 

  Lees meer

 • Ons Blog