• Start nieuwe Master in de praktijk

  • Renske is dit jaar begonnen met haar Master opleiding. Ze volgt de Master aan de SOMT in Amersfoort en duurt 3 jaar. Haar keuze is gevallen op de Master in de Geriatrie. Uit het oogpunt van de ouder wordende mens sluit deze Master prima aan op de huidige tijden.

    Oudere mensen zijn écht anders De specificiteit van oudere mensen is gelegen in het biologische veranderingsproces dat met veroudering gepaard gaat. Het gaat dan om veranderingen in onder meer capaciteit, herstelprocessen en fysiologie. Werken met passie! De fysiotherapeut met een specialisatie in de geriatrie fysiotherapie richt zich op de (hulpbehoevende) geriatrische patiënt alsook op de meer algemene doelgroep van “de ouder wordende mens” vanuit een curatief en preventief oogpunt.  Bij de revalidatie richt de fysiotherapeut zich niet enkel op de aandoening, maar staan het complex klinisch beeld en de functionele gezondheid van de patiënt centraal. Bij de preventie richt de fysiotherapeut zich vooral op het behoud van de zelfstandigheid van de cliënt.