• Revalidatie na Covid-19

  De fysiotherapeutische behandeling na een Intensive Care opname is in de meeste gevallen langdurig. Dit kan variëren van een paar maanden tot meer dan een jaar. Tijdens het gehele behandeltraject hebben wij contact met uw behandelend arts (dit kan een huisarts, medisch specialist uit het [...]

  Lees verder

  Echografie

  Het apparaat bevat een probe of transducer. Dit is het kleinere apparaat wat op het lichaam geplaatst wordt wat de geluidsgolven uitzendt en de reflecterende informatie doorstuurt naar een computer, zodat er een beeld gevormd kan worden. Het voordeel van deze beeldvormende techniek is dat de [...]

  Lees verder

  Shockwave Therapie

  Na een intakegesprek en lichamelijk onderzoek volgt meestal een echo, waardoor uw therapeut uw pijngebied goed in kaart heeft. Hierna brengt deze gel aan op het te behandelen gebied. Deze gel geleidt de schokgolven die uit een behandelkop komen, welke uw therapeut ronddraaiend op uw huid beweegt. U [...]

  Lees verder

  Oedeemtherapie

  Binnen de oedeemtherapie zijn er verschillende behandelingsvormen: Manuele lymfdrainage: Manuele lymfedrainage is een specifieke massagetechniek die gericht is op verhoging van de transportcapaciteit van het lymfestelsel. Door gebruik te maken van bepaalde (specifieke) handgrepen kan het vocht [...]

  Lees verder

  Dry Needling

  De medische naam voor een spierknoop is neuro-musculaire triggerpoint (NMTrP) of kortweg triggerpoint. Het is een lokale verkramping in het spierweefsel die pijn, tintelingen of gevoelloosheid veroorzaakt. Binnen de triggerpoints is er sprake van ontstekingsverschijnselen waardoor er op lokaal [...]

  Lees verder

  Sportfysiotherapie

  (Master) Sportfysiotherapie onderscheiden zich door hun diepgaande kennis van anatomie, kinematica, pathologie, trainingsleer en fysiologische herstelprocessen en de gevolgen daarvan op keuzes die gemaakt worden in de sportrevalidatie.   U kunt onder andere voor het volgende bij onze [...]

  Lees verder

  Geriatrische Fysiotherapie

  Onze geriatrie fysiotherapeut Renske Kramer heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen. Met deze meervoudige complexe aanpak wordt rekening gehouden met fysieke, psychische, biologische, sociale en omgevingsfactoren. Het gaat daarbij niet altijd alleen om ouderen, ook jongere [...]

  Lees verder

  Gecombineerde Leefstijl Interventie

  Al deze factoren komen aan bod tijdens dit traject om te komen tot verbetering van de leefstijl. Daarmee gaat soms het verliezen van gewicht gepaard, maar dit hoeft niet altijd een doel te zijn. Ook het verbeteren van conditie, algemeen welbevinden of fysieke gezondheid kan een motivatie zijn. [...]

  Lees verder

  Valpreventie en valtraining

  Wat houdt de valscreening in? De valscreening houdt in dat een gespecialiseerd therapeut gaat kijken welke risico's er aanwezig zijn, die een verhoogd risico kunnen geven op vallen. Er wordt een valscreening afgenomen waarbij gekeken wordt naar: omgevingsfactoren thuis en van de persoon mobiliteit [...]

  Lees verder

  Oncologische Revalidatie

  Zit u in een behandeltraject voor kanker of heeft U juist een traject afgerond? Fysiotherapie Nijdam biedt u een gespecialiseerd trainingsprogramma aan onder begeleiding van daarvoor opgeleide fysiotherapeuten.  De fysiotherapeut stelt na een intakegesprek een trainingsprogramma met [...]

  Lees verder