• Cursus; Aanhoudende of Chronische schouderklachten

 • We vinden het belangrijk dat we meegaan met nieuwe ontwikkelingen. Onlangs hebben we ons verdiept in chronische schouderklachten. De Vraag ‘’waarom blijft mijn schouder pijn doen?’’ komt steeds vaker voor binnen onze praktijk. In het kader van de chronische schouderklachten komen we terecht bij de wetenschappers Prof. Dr. Filip Struyf en Prof. Dr. Mira Meeuws van de universiteit Antwerpen. Twee specialisten die ons alles kunnen vertellen over onderzoek en effectiviteit bij het behandelen van chronische schouderklachten.

  Met deze cursus willen ze inzicht geven in de mogelijke pijnmechanismes achter chronische schouderpijn. Zowel lokaal ter hoogte van de schouder als op eerder centraal niveau zoals pijngevoeligheid en de rol van het brein. Schouderpijn is vaak een zeer uitdagend klinisch fenomeen vanwege de mogelijke mismatch tussen de te objectiveren pathologie en de ervaren pijn en functiebeperkingen. Pijn in de schouder is niet altijd het gevolg (meer) van schade ter hoogte van de schouder. Bij chronische schouderklachten moet de pijn misschien eerder bekeken worden in het licht van neuroplasticiteit en spelen processen als sensitisatie (overgevoelig zenuwstelsel) mogelijk een belangrijke rol.

  Maar hoe kunnen we dit vertalen naar de praktijk en hoe maken we de koppeling tussen wetenschap en praktijk? Met andere woorden: wat is effectief?

  1: We geven pijneducatie. Is pijn effectief? Wat gebeurt er bij langdurige pijn en wat is de rol van het brein?

  2: We zetten meetinstrumenten in om uw klacht nog beter in kaart te brengen en te evalueren.

  3: We weten de betrouwbaarheid van de testen voor lichamelijk onderzoek.

  4: We weten welke oefentherapie het beste werkt en bij welke fase het past.

  5: We geven u meer vertrouwen in uw schouder.