Adres en Route

Openingstijden

Geriatrie Fysiotherapie

Revalidatie na Covid-19

Onze geriatrie fysiotherapeut Renske Kramer heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen. Met deze meervoudige complexe aanpak wordt rekening gehouden met fysieke, psychische, biologische, sociale en omgevingsfactoren.

Het gaat daarbij niet altijd alleen om ouderen, ook jongere mensen die bijvoorbeeld door een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of verschijnselen vertonen van ouderdom.

Onze geregistreerde (Master) geriatrie fysiotherapeut werkt vanuit specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De patiënten krijgen vooral oefentherapie, gericht op zelfstandigheid, functionaliteit en het leren omgaan met de beperkingen. 

Wij bieden ook behandelingen aan huis aan. De behandeling aan huis kan zich onder andere richten op functionele training mogelijk in combinatie met geriatrische fysiotherapie. Daarnaast zal de behandeling gericht zijn op het verminderen van klachten en het optimaliseren van het zelfstandig functioneren in huis.

Valpreventie en valtraining:

Wat houdt de valscreening in?

De valscreening houdt in dat een gespecialiseerd therapeut gaat kijken welke risico’s er aanwezig zijn, die een verhoogd risico kunnen geven op vallen. Er wordt een valscreening afgenomen waarbij gekeken wordt naar:

  • omgevingsfactoren thuis en van de persoon
  • mobiliteit van de persoon
  • evenwicht
  • voeding/ medicatiegebruik
  • zicht/ gehoor
  • valangst

Deze screening bevat 2 contactmomenten: de eerste keer vindt de intake plaats en de tweede keer wordt er getest (onderzoek). Tijdens de besprekingen worden er adviezen gegeven met betrekking tot de omgeving en/of hulpmiddelen. Na deze gesprekken kunt u in overleg met de fysiotherapeut gaan starten met ons valtraining programma van 10 weken. 

 Wat houdt valtraining in?

De valtraining bestaat uit het aanleren van een juiste valtechniek. Dit is een vorm van tertiare valpreventie, dat wil zeggen: het voorkomen van (ernstig) letsel als gevolg van een valincident. Bij het aanleren van een juiste valtechniek kan u denken: “Als ik val kan ik toch niets doen. Ik lig op de grond nog voordat ik het weet.” Tijdens de valtraining zal men ondervinden dat dit niet juist is en dat men daadwerkelijk nog iets kan doen voordat de grond geraakt wordt.

In de valtrainingen wordt er een grote zachte valmat gebruikt. Tijdens de eerste keer wordt er met name geïnformeerd ten aanzien van het belang van valtraining en de gevolgen en achtergrond van een valincident. Gedurende de volgende trainingen zal er meer gebruikt worden gemaakt van de valmat, waarbij wordt gestart in een vertrouwde, veilige positie. Er zal worden opgebouwd in moeilijkheidsgraad. Afhankelijk van de persoonlijke situatie(s) waarin men ooit is gevallen, zal worden getracht de situatie(s) deels na te bootsen in de training. Met als doel meer zelfvertrouwen te genereren en de valangst te doen verminderen, tevens zorgt het er ook voor dat, als men valt, de val op een juiste manier opgevangen wordt en zodoende de kans op letsel verkleind wordt.

 Voor wie is de valtraining?

Valtraining is geschikt voor iedereen, maar is voornamelijk bedoeld voor mensen die één of meerdere malen in één jaar tijd gevallen zijn, of voor mensen die bang zijn om te vallen. Tot slot is de training ook geschikt voor mensen met osteoporose (botontkalking), MS (Multiple Sclerose) en andere aandoeningen waarbij het voortbewegen bemoeilijkt wordt.

Wilt u meer weten over geriatrische fysiotherapie neem dan contact met ons op. We beantwoorden graag uw vragen.

Aangesloten: Nederlands vereniging Fysiotherapeuten voor Geriatrie

Netwerk Vitaliteit Beweegzorg Noordwest

ParkinsonNet

Onze diversiteit aan specialistisch aanbod verhoogt de kwaliteit van onze zorg. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?