• Klachtenregeling

  • Heeft u een klacht?

    We doen ons best om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over uw behandeling. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut of andere medewerkers in de praktijk met u omgaan. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

  • Waar kunt u met uw klacht terecht?

    Ga allereerst het gesprek aan met uw behandelend fysiotherapeut of neem contact op met de eigenaar van de praktijk. Neem wellicht een vertrouwenspersoon mee zodat u de klachten samen kunt delen. Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij drie instanties met uw klacht terecht: de Klachtencommissie, de Commissie van Toezicht en het Regionaal Tuchtcollege.