• Presentatie ”motorisch leren”

 • We willen graag als fysiotherapie praktijk meegroeien met alle nieuwe ontwikkelingen die er binnen ons vakgebied zijn. Wetenschappelijke ontwikkelingen laten ons zien dat ook oefentherapie een belangrijke rol speelt. Vanuit deze gedachten proberen we kennis over te dragen en implementeren we nieuwe trainingsvormen. Zo staat vandaag het motorisch leren centraal.

  Motorisch leren wordt gedefinieerd als het vermogen van een individu om motorische vaardigheden te verwerven waarbij een relatief permanente verandering optreedt. Binnen deze theorie wordt ervan uitgegaan dat er alleen sprake is van leren als de veranderingen in het gedragspotentieel na oefening een zekere tijd blijven voortbestaan. Bij dit motorisch leren gaat het dan niet om het onmiddellijke effect van de oefening op de prestatie, maar om de gevolgen op langere termijn. Kortom, wil er sprake zijn van motorisch leren, dan moet het geoefende beklijven.

  Welke methodes worden er gebruikt? 

  1: Impliciet leren: Sturing van binnen uit om te kunnen bewegen.

  2: Expliciet leren: Sturing van buiten af om te bewegen.

  Impliciet en expliciet leren zijn dus 2 verschillende methoden. Onze voorkeur gaat uit naar het expliciet leren. Ook vanuit de wetenschap blijkt deze methode succesvoller, zeker in de sport specifieke setting zoals bij voetbal, handbal en tennis.

  Met deze theorie proberen we onze oefentherapie en revalidatie sturing te geven. In veel gevallen is dit effectief en doelmatig. 

  Mocht u meer willen weten neem dan contact met ons op. 072-5816700