• Train je Fit met Preventie Fitness

  • Begin het jaar Fit. We bieden een onbeperkt Preventie Fitness abonnement. Dit werkt met een strippenkaart van 20 lessen. De kosten bedragen 135,- euro per strippenkaart. Deze is het gehele jaar te gebruiken. U wordt begeleid door een fysiotherapeut met wie u werkt aan uw doelen.

    De trainingsuren zijn op maandagavond van 19:00 tot 20:00, woensdagmiddag van 14:30 tot 15:30 en zaterdagochtend van 9:30 tot 11:30. Wij adviseren u om minimaal 3 maanden te gaan trainen voor het beste resultaat. Voor meer informatie kunt u terecht bij Marja of één van de fysiotherapeuten.