• Verzekeringen en Werkwijze

 • Veel diensten, waaronder fysiotherapie, vallen onder de aanvullende verzekering. Sommige verzekeraars maken binnen de aanvullende verzekering afspraken over een aantal behandelingen, andere verzekeraars spreken een bepaald bedrag af. Soms vallen fysiotherapeutische behandelingen wel in de basisverzekering; bijvoorbeeld na operaties of bij een chronische indicatie. Het is dan belangrijk om een verwijzing van de arts mee te nemen. 

 • DTF: Directe toegankelijkheid Fysiotherapie

  Wat betekent DTF? U heeft geen verwijzing meer nodig voor de fysiotherapeut sinds 1 januari 2006. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts, maar het is niet noodzakelijk. Dat heeft voordelen. Zo komt u direct bij de specialist terecht, zodat u snel kunt beginnen te werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut informeert de huisarts, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

  Screening

  Besluit u rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan? Dan voert deze eerst een screening uit. Dit betekent dat uw therapeut eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan uw fysiotherapeut u terug verwijzen naar de huisarts.

  NIEUW binnen de fysiotherapie is een Dubbel consult!

  Wanneer u wel behandeld kunt worden, dan kan er bij een dubbel consult direct begonnen worden met een fysiotherapeutische behandeling. Let op! Het eerste consult duurt 50 minuten. De vervolgafspraken duren 25 minuten. 

  ACUTE klachten? 

  Bij een acute klacht vinden we het belangrijk u zo snel mogelijk langs komt om uw lichamelijke klachten te onderzoeken. Het doel daarbij is dat u snel geholpen wordt en dat u direct een advies krijgt. Echter het is daarom niet altijd mogelijk een dubbel consult op korte termijn aan te vragen. Het is dus mogelijk dat u wel direct een advies krijgt, maar nog geen behandeling. Het is voor ons belangrijk om uw klacht eerst goed te onderzoeken alvorens we kunnen behandelen. 

  Behandelplan

  We proberen ten alle tijden rekening te houden met uw wensen en doelen. Daarom zullen we na het eerste consult een behandelplan opstellen. We vinden het belangrijk dat u hiermee akkoord gaat omdat het onze visie is dat we goed moeten samenwerken. 

  Transparantie en evaluatie

  Nadat de doelen zijn bereikt en u geen klachten meer heeft, krijgt u over het algemeen per mail een korte evaluatie toegezonden. Aan de hand daarvan kunnen we reflecteren op de zorg die wij bieden. U bent uiteraard vrij om te kiezen of u mee wilt doen. 

 • Vragen over uw verzekering? Moeilijkheden met declaraties? Wij regelen het contact.

  Fysiotherapie Nijdam weet dat communiceren met de zorgverzekeraar lastig kan zijn. Ingewikkelde vragen, informatie over behandelingen en klachten of declaraties die niet geaccepteerd worden. Daarom nemen wij graag het contact met uw zorgverzekeraar over. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

  Waar moet u voor het eerste consult rekening mee houden?

  Om de eerste afspraak efficiënt te laten verlopen en uw klachten zo goed en snel mogelijk te kunnen onderzoeken, vragen wij u om het onderstaande te doen:

  1: Van te voren na te gaan welke vergoeding in uw verzekeringspolis is opgenomen.

  2: De verwijzing van uw arts of specialist meenemen.

  3: Een geldig legitimatiebewijs of verzekeringspasje meenemen.

  4: Een handdoek meenemen voor de hygiëne.

  5: Minimaal 5 minuten van te voren aanwezig te zijn.

 • Verzekeringen?

  Ons advies? Dat is lastig. Of u zich moet verzekeren hangt af van de vraag of u regelmatig klachten heeft. Is dat het geval en wilt u zich verzekeren tegen kosten voor de fysiotherapeut? Verzeker u dan voor minimaal 20 behandelingen.